sportcom.lt
Baseino kopetėlių surinkimo instrukcija
Kopetėlių surinkimo instrukcija


ĮSPĖJIMAS. LABAI SVARBU
*KOPĖČIŲ SVORIO RIBA YRA 136 kg
* JEI MONTAVIMO DETALĖS NEBUS TINKAMAI PRIVERŽTOS, KOPĖČIOS IŠSISKIRS.
* Jei turėklus prie kopėčių laikantys metalo tvirtinimo varžtai (45), poveržlės (46), spyruoklinės poveržlės ir gaubiamosios veržlės (48) gerai neįsuktos, kopėčios išsiskirs.
REIKALINGI ĮRANKIAI:
• Kryžminis atsuktuvas • Nedidelis reguliuojamas veržliaraktis
1. Atskirkite kopėčių kojas (40). Jos yra dvi – dešinė ir kairė. Kojų viršuje yra raidės „L“ (kairė) ir „R“ (dešinė).
2. Pradėkite nuo dešinės kojos (40). Atsargiai praplėskite vieną kopėčių laiptelio sąvaržą (44) iš šono – tiek, kad galėtumėte užmauti ją ant kopėčių kojos viršutinės dalies, ir stumkite ją koja žemyn iki žemiausios įpjovos, kaip parodyta 1 pav. Kopėčių sąvaržos rumbelis turi būti vidinėje kopėčių kojos pusėje, kaip parodyta 1 pav. Atlikite tuos pačius veiksmus su kairiąja (L) kopėčių koja.


3. Užmaukite laiptelį (42) ant abiejų kopėčių kojų. Patikrinkite, ar „R“ (dešinė) raide pažymėta laiptelio pusė yra ant dešinės kopėčių kojos. Stumkite laiptelį žemyn, kol kopėčių laiptelio sąvaržos (44) įsikiš į laiptelio apačią, o sąvaržų apatinės briaunos užsifiksuos.   Laiptelių sąvaržos turi būti ties kopėčių kojos įpjovomis ir įsistatyti į jas, spaudžiant laiptelį žemyn. Kopėčių laiptelių sąvaržos turi įsistatyti taip, kad būtų viename lygyje su laipteliu; žr. 2 pav.  

 

4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius, uždėdami likusias kopėčių laiptelio sąvaržas (44) ir laiptelius ant vienos kopėčių kojos.
5. Sunerkite laiptelius ant antros kopėčių kojos, pakartodami 2-4 žingsnius.
6. Metalo tvirtinimo varžtus (45) reikia kišti nuo turėklo (41) vidinės pusės per kopėčių kabes su saugos lipdukais (49). Patikrinkite, ar abiejų turėklų išorėje yra įspėjimo lipdukas anglų kalba.   Uždėkite spyruoklinę poveržlę (47) ir užsukite gaubiamąją veržlę (48), verždami ją tol, kol kopėčių kabė bus gerai priveržta prie turėklo. 
7. Pastatykite abi kopėčių kojas vertikaliai taip, kad užlenktos dalys būtų pasuktos į išorę, kaip parodyta 3 pav. Ant abiejų kojų viršaus uždėkite turėklus (41) taip, kad turėklų kabės būtų išorinėje pusėje.


8. Patikrinkite, ar visi laipteliai lygūs (lygiagretūs žemei). Jei vienoje dalyje lygis skiriasi, nuimkite turėklus ir apsukite kopėčių koją aplinkui. Vėl uždėkite turėklus ir gerai juos užspauskite.
9. Iš turėklų vidinės pusės įkiškite keturis metalo tvirtinimo varžtus (45) per plokščias poveržles (46) ir per turėklus ir priveržkite juos keturiomis spyruoklinėmis poveržlėmis (47) bei gaubiamosiomis veržlėmis (48). Žr. 4 pav.

          


PASTABA: LABAI SVARBU, KAD TURĖKLAI NEATSISKIRTŲ NUO KOPĖČIŲ KOJŲ. JEI VARŽTŲ TINKAMAI NEPRISUKSITE, KOPĖČIOS IŠSISKIRS.
PRIEŽIŪRA:
1. Prižiūrėkite, kad ant kopėčių laiptelių nebūtų purvo, nes jie bus slidūs.
2. Reguliariai suveržkite kopėčių varžtus. VARŽTAMS ATSILAISVINUS, KOPĖČIOS IŠSISKIRS.
ĮSPĖJIMAS!
KOPĖČIŲ SAUGA:
1. Padėkite kopėčias ant tvirto pagrindo. Baseino kopėčias naudokite tik įlipti ir išlipti iš baseino.
2. ANT KOPĖČIŲ AR JŲ LAIPTELIO VIENU METU GALIMA BŪTI TIK VIENAM ŽMOGUI. Visus įspėkite, kad ant kopėčių negalima suptis, šokinėti ir nerti nuo jų į vandenį.
3. Į BASEINĄ ĮLIPAMA IR IŠLIPAMA VEIDU Į KOPĖČIAS.
4. LABAI SVARBU: KAI BASEINE NIEKAS NESIMAUDO, IŠIMKITE KOPĖČIAS IR SAUGIAI JAS PADĖKITE.
Išgelbėkite gyvybę, neleisdami niekam lipti į baseiną be priežiūros.  
5. Kopėčias reikia surinkti ir išardyti pagal gamintojo nurodymus.
6. Susižalojimo ir mirties grėsmė bus mažesnė, jei neleisite vaikams be priežiūros naudotis kopėčiomis.
7. Jei baseine maudomasi tamsiu paros metu, reikia naudoti dirbtinį apšvietimą, kad gerai matytųsi visi saugos ženklai, kopėčios, laipteliai, baseino prieiga ir takai.