sportcom.lt
Baseino priežiūros rinkinys
Baseino priežiūros rinkinys
Tai ne žaislas

Dalių sąrašas*
1) Vakuuminis įtaisas
2) Lapų gribtuvas
3) Žarnos apkaba
4) 3 dalių kartis
5) Gaubtelis
6) Vakuuminis maišas
*Laistymo žarnos nėra komplekte.

Surinkimas:
1) Surinkite trijų dalių kartį (4), įkišdami profiliuotus galus į lygius galus. Dalis su skyle turi būti viename gale, o dalis su gaubteliu (5) turi būti kitame gale.
2) Prie surinktos karties galima tvirtinti vakuuminį įtaisą arba lapų griebtuvą. Šie įtaisai uždedami įspaudžiant baltas spyruoklines smeiges ir užmaunant įtaisą ant karties.
3) Jei dedate vakuuminį įtaisą, pirmiausia ant karties (4) užmaukite didesnio skersmens žarnos apkabos žiedą, o tada dėkite patį įtaisą. Kol žarnoje nėra slėgio, žarna įspraudžiama į mažesnio skersmens žarnos apkabos žiedą. Uždėkite žarną ant viršutinės karties dalies, kaip parodyta, sulygiuokite ją su adapteriu ir gerai priveržkite.
4) Atleiskite vakuuminio maišo (6) virveles ir užmaukite jį ant vakuuminio įtaiso skylės. Užtempkite maišą ant briaunos ir patikrinkite ar maišo virvelės yra žemiau vakuuminio įtaiso briaunos. Tampriai suveržkite virveles, kad maišas nenusitrauktų.
Naudojimas:
1) Griebtuvu nubraukite ant vandens paviršiaus susikaupusius nešvarumus, o su vakuuminiu įtaisu valykite baseino dugną.
2) Įkiškite vakuuminį įtaisą į baseiną.
3) Atsukite laistymo žarną. Vanduo laistymo žarnoje sukurs Venturio efektą vakuuminiame įtaise.
4) Lėtai stumkite vakuuminį įtaisą per baseino dugną, kad nesujudintumėt ant dugno nusėdusių nešvarumų.
5) Kai baigsite arba kai maišas prisipildys, pasukite vakuuminį įtaisą baseine ant šono ir užsukite vandenį. Kelkite vakuuminį įtaisą iš baseino pasuktą ant šono arba apverstą. Taip nešvarumai ir lapai neiškris iš vakuuminio maišo atgal į baseiną. Atsukite vakuuminio maišo raištelius, nuimkite jį, išverskite ir nuplaukite vandeniu iš laistymo žarnos.